• تور اروپای استاد ناظری به همراه گروه دستان (تهیه بلیت)
   استاد شهرام ناظری به همراه گروه دستان تور پاییزی در پنج شهر اروپایی خواهند داشت. این برنامه در شهرهای کلن، برلین، بروکسل، گوتبرگ و ا
  کنسرت استاد شهرام ناظری با گروه دستان در اروپا
  گروه دستان از اواخر نوامبر و اواسط دسامبر (دی ماه) تور کنسرت‌هایی را به همراه شهرام ناظری در اروپا برگزار می‌کند. 

  ایمیل :
  موبایل :
  آثار خبر و گزارش
  گفتگو و مقاله خانه دوستداران
   

  ديدگاهها ٬ عقايد و فعاليتهای استاد شهرام ناظری در زمينه ی موسيقی سنتی ايران

  در این گفتگو با دیدگاه ها ، عقاید ، زحمات و خلاقیت هایی که استاد دراین چند سال در زمینه ارتقا ء وپیشرفت موسیقی ملی کشورش انجام داده است آشنا می شویم...مسیرهای جدیدی که کشف کرده است و راههایی که کسی نرفته است و کارهایی که هرکسی قادر به انجامش نیست و نخواهد بود... تمام اینها به گفته خود استاد در نتیجه آموخته هایش است که هیچ گاه پایانی ندارد... هر يك ازآثار موسيقايي شهرام ناظری از تازگي و نوعي طراوت برگرفته از انديشه نو فكري بر خوردارمي باشد. او كم مي گويد و كمتر مصاحبه مي كند ,اما صاحب انديشه است و وقتي سخن مي گويد گويي به دنبال چاره درد مي گردد... *هنر موسيقي: جناب ناظري با هر موضوعي مي خواهيد آغاز كنيد. لحن هايي كه ما در موسيقي داريم از قديم براي ما به وديعه گذاشته شده است. البته خيلي از اين لحن ها ماُخذ نا شناخته اي دارند چرا كه در طي همين صد سال اخير است كه موسيقي به صورت متن نوشته شده است و به سنديت در آمده و ما از قبل آن هيچ لحن و يا قطعه و يا رديف ثبت شده اي نداريم. در حقيقت اين سؤال است كه آيا تمامي لحن هايي كه وجود داشته همه شان غم انگيز بوده اند و يا اينكه لحن هاي ديگري مانند الحان حماسي و يا فرمهاي حركت بر انگيز هم بوده است . البته و به طور قطع مي بايست بپذيريم كه الحاني با حركت هاي ديگر هم بوده اند. اگر ما در ادبياتمان ,حافظ,ناصر خسرو , فردوسي , مولانا , ...داشته ايم اگر ما آن فخر و شكوه قابل تقدير را در آثار اين اساتيد مي بينيم به طور يقين در موسيقي قديم هم همين وضع بوده كه نسل به نسل به ما رسيده است. البته در تمامي اين رديف هاي موسيقي و لحن هاي موجود در طي زمان تغييراتي ايجاد شده به خصوص از چهارصد سال قبل كه دست خارجي ها در اين كشور باز گذاشته شد. به طور مثال در زمان حكومت صفويه خيلي از الگوهاي ما توسط اروپاييان عوض شد.آنان به دلخواه خويش در صدد تغيير همه چيز ما برآمدند.آنها تاُثيرات خويش را بر ما تزريق نمودند.آنها آرام آرام خيلي از خصلت ها و طرز تفكر ما را تحت تاُثير تفكر خويش قرار دادند. من فكر مي كنم اگر اين تغييرات در همه چيز اتفاق افتاده پس در لحن هم اين مسئله صدق مي كند.يعني خيلي محدودتر شده است .خيلي ازسازها منسوخ منسوخ شده اند.نوع آوازها تغيير يافته به عنوان مثال قوالي (همان مرسوم امروز پاكستان)از آن ايرانيان بوده است. تمام اينها از بين رفته است .در نتيجه خيلي از لحنها و حالت هاي مختلف آواز معدوم گرديده است. چون من از نوجواني با موسيقي سنتي آشنا شدم و طي چندين سال در اين راه تلاش كرده ام با بسياري از الحان موسيقي سنتي ايران و انواع آوازها تقريباً آشنايي دارم و مطمئن هستم كه اين بخش از موسيقي ما دستكاري شده و به حالت مويه و زاري براي نسل قبل در آمده است. حال در نظر بگيريد كه موسيقي ما چقدر قوي بوده كه با تمامي اين دستكاريهايي كه شده باز هم تا اين حد تواناست. آنچه كه به عنوان موسيقي سنتي براي ما باقي مانده داراي دو جنبه است. جنبه خوب و مثبت آن كه بايد نگاه داشته شود و حتي آن را بسط و گسترش داد اما جنبه منفي آن بايد دور ريخته شود .آن قسمت كه از حركت ممانعت مي كند , انسان را تك بعدي بار مي آورد و يا ايجاد تاُثرهاي بيجا مي نمايد,بهتر است كنار گذاشته شود. آنچه كه مهم است ,آگاهي مردم است نه تنها در موسيقي بلكه در هر كاري كه شروع به فعاليت مي كنند بايد با آگاهي باشد . يعني به سراغ سنت رفتن نيز آگاهي كامل مي طلبد .هر گفته اي را نبايد پذيرفت سنت همانند چاله اي است كه اگر با ديد وسيع به آن نگريسته نشود ,انسان را محدود مي كند.«اگر بدون اطلاع »در سنت غور كنيد همه چيز را مثل اجتماع ,حركت ,زمان,رسالت ,از ياد خواهيد برد. اين كاري كه من انجام داده ام «البته نمي خواهم بگويم كه تمام مشكلات حل شد» در حد خودم بد نبود در واقع نخواستم كار آماده ديگران را تكرار كنم .به دنبال راهي گشته ام كه وجود نداشت و اين خيلي مشكل است. تكرار از كار گذشتگان به مراتب راحت تر است از خلق كاري كه اصلا وجود ندارد.در اين راه سختي ,زحمت,تلاش حتي شكست هم هست .در تمام مدت به اين مسئله مي انديشي كه «آيا ممكن است پس از تحمل تمامي مشقات به هدفت برسي و يا اينكه اگر به هدف خود رسيدي آيا اين كار مذرد قبول واقع مي شود يا خير » از نظر نوع لحن و نسبت به تلاشهايي كه قبل از آن كرده بودم,تا حدودي در اصفهان موفق بوده ام و نتيجه اي براي خودم حاصل شد. اميدوارم كه مود قبول واقع شود و تاُثير گذار باشد.در اين لحن حالتهاي غم انگيز و مويه كمتر است. اشعار هم با همين طرز فكر انتخاب شده اند . اگر هم حزني در كار است كلي و انساني است.چيزي نيست كه انسان را به عقب باز گرداند .يك حركت نهاني در اين كار وجود دارد . مقداري بر روي حركت تحريرها تلاش شده تا با قبل تفاوت داشته باشد .نسبت تحريرها با جمله هاي قبل و بعد ان منطقي تر شده است در حقيقت توانسته است تا روح جملات قبل و بعد از خود را قوي تر نمايد. تحرير در اين جا براي تزئين آواز نيست بلكه داري معني مي باشد .انسان وقتي اين قطعه را گوش ميدهد حس خاصي به وجود مي آورد گو اينكه از دنياي ديگري آمده است. كسي كه با موسيقي سنتي آشنايي داشته باشد و البته اهل مطالعه باشد ,درك خواهد كرد كه اين قطعه داري فلسفه ايست . بر روي تک تک تحريرهاي آن فكر شده است .تمام تاريخ ايران ,حس دروني قوم ايراني ,تاريخ هنر ,عرفان ايران مجموعه همه اينها در اين كارها نهفته است . ارزش موسیقی سنتی ما ارزش کار اساتید ما در محدوده های زمانی قبل سر جای خویش برقرار است. متنهی حرف امروز نیز باید در هنر امروز گفته شود. اجرای کارهای تکراری که بازپرداختی از اثار انجام شده قبل است امروز زیاد شده و باعث رخوت هنرمندان گشته اشت. اگر این کار ادامه پیدا کند و حرکتی ایجاد نشود سطح موسیقی جامعه پایین می آید. *جناب ناظري وضعيت كنوني موسيقي را چگونه ارزيابي مي كنيد؟ اوضاع موسيقي امروزبه نظر من خيلي وخيم است به نحوي كه به لحاظ ضربه هاي زيادي كه در اين ده ساله اخير بر پيكره بي جان و بي رمق آن وارد شده , ديگر رمقي براي آن نمانده است . متاُسفانه اقبال عظيم و تاريخ اي كه جامعه در روند انقلاب و سال هاي پس از آن به موسيقي سنتي نشان داد ؛ از سوي متوليان امر خوب هدايت نشد.بدين نحو خيلي مشتاقان موسيقي كه اكثراً نيز از جوانان كشورمان بودند ؛ به تدريج رو به نقصان نهاد. اين گسستگي جامعه از فرهنگ و موسيقي خود را بايد در عملكرد نادرست ,بي برنامه و بدون هدف وزارت ارشاد و از سوي ديگر محيط غير هنري ايجاد شده در صدا و سيما جستجو كرد كه موجب شد هنرمندان و صاحب نظران موسيقي در هاله اي از انزوا قرار گيرند و گروهي غير متخصص به نام موسيقي سنتي , مدام و مدام آن را تكرار كنند و به اين وسيله سطح شنيداري و موسيقايي جامعه را تنزل دهند. البته تاُثير منفي شركت هاي نوار پركني را نيز در اين ميان نبايد فراموش كرد كه با توليد و تكثير آثاري صرفاً تجاري و تكرار هاي ناشيانه آثار گذشته , در بازاري كردن موسيقي و خاطره آميز كردن آن نقش مهمي را بر عهده داشتند. *بنابراين مي توان گفت در مورد آثار موسيقي ارائه شده طي سال هاي اخير , نظر مثبتي نداريد؟ خير, ايراداتي كه وارد شد بر نحوه برنامه ريزي فرهنگي كشور وارد است و كل آثار موسيقي را شامل نمي شود.چرا كه همواره هنرمنداني هستند كه در هر شرايطي كارهايي مانا و نيكو ارائه كنند. اين گره كه هم اكنون تعدادشان از انگشتان دو دست تجاوز نمي كند ؛ توانسته اند آثار خوب و ارزشمندي در عرصه موسيقي به وجود آورند. همچنين در زمينه آموزش كارهاي با ارزشي چون : بازنويسي آثار قدما ,كتاب ها و نوارهاي آموزش موسيقي و...را ارائه كرده اند . ولي از آنجايي كه سطح شنيداري جامعه از رشد چنداني بر خوردار نبوده است ؛ در مجموع اين آثار پيشرو نيز نتوانسته اند نفوذ چنداني در لايه هاي اجتماع پيدا كنند و بيشتر از سوي متخصصين و علاقمندان مورد استقبال قرار مي گيرند. * در ارتباط با آموزش موسيقي در كشور , جوان هاي ما سؤالات بسياري مي پرسند كه نهايتاً مي خواهند بدانند راه درست كدام است. در مملكت ما اصولاً سيستم درستي در زمينه آموزش , در هيچ دوره اي وجود نداشته است.امروزه وقت جوانان علاقمند به موسيقي , بسيار تلف مي شود زيرا مراكز آموزشي ,سامان چنداني ندارند و اصولاً آموزش موسيقي در كشور يكپارچه و مدون نيست .
  تاریخ درج :  1389/11/24
  منبع :