• تور اروپای استاد ناظری به همراه گروه دستان (تهیه بلیت)
   استاد شهرام ناظری به همراه گروه دستان تور پاییزی در پنج شهر اروپایی خواهند داشت. این برنامه در شهرهای کلن، برلین، بروکسل، گوتبرگ و ا
  کنسرت استاد شهرام ناظری با گروه دستان در اروپا
  گروه دستان از اواخر نوامبر و اواسط دسامبر (دی ماه) تور کنسرت‌هایی را به همراه شهرام ناظری در اروپا برگزار می‌کند. 

  ایمیل :
  موبایل :
  آثار خبر و گزارش
  گفتگو و مقاله خانه دوستداران
   
  • آواز: شهرام ناظری آهنگساز و سرپرست گروه : استاد فرامرز پايور گروه اساتید موسیقی ایران شاعر : سعدی نوازندگان: سنتور : استاد فرامرز پايور تار : استاد جليل شهناز كمانچه : استاد اصغر بهاری تنبك : استاد محمد اسماعيلی ني : استاد حسن ناهيد نوازندگان ارکستر: حسن ناهید: نی حسین فرهادپور: قیچک و ویلن مهرداد دلنوازی: تار سعید ثابت: سنتور حسن منوچهری: بربت هادی آرزم: ویلن سیامک ریوفی: آلتو محمد مقدسی: ویلن هادی منتظری: کمانچه سیامک نباتی: تنبک روي الف : پيش درآمد اصفهان : ساخته استاد فرامرز پایور درآمد اصفهان: آواز همراه با سنتور - همنواز آواز استاد فرامرز پايور چهار مضراب اصفهان: سنتور و تنبک بیات راجع: آواز همراه با کمانچه - همنواز آواز استاد علی اصغر بهاری تصنیف قدیمی باشد از لعل تصنیف من ندانستم تنظیم استاد فرامرز پایور ضربی عشاق: ساخته استاد ابوالحسن صبا (بدون واژه) روی ب : مقدمه عشاق اصفهان : ساخته استاد فرامرز پایور بیات راجع: تکنوازی بربت چهارمضراب عشاق: تار و تنبک - تار : استاد جليل شهناز عشاق: آواز همراه با تار تصنیف آب حیات و از غم عشق- تنظیم استاد فرامرز پایور تاريخ نشر : ١٣٧٢
  عنوانزمانشاعرمتن ترانهپخش
  در آمد اصفهان ـ آواز همراه سنتور سعدی
  بيات راجع (آواز همراه با کمانچه) سعدی
  تصنيف قديمی باشد از لعل و تصنيف من ندانستم علي اکبرشيدا-سعدی
  عشاق سعدی
  تصنيف آب حيات و از غم عشق  اکرم الدوله - ظهيرالدوله
  ضربی عشاق   
  پيش در آمد اصفهان   
  مقدمه عشاق اصفهان  
  چهارمضراب اصفهان  
  بيات راجع   
  چهارمضراب عشاق   
  Dar Amad Esfahan  Saadi
  Bayate Raje  Saadi
  Song Man Nadanestam  Aliakbar Sheyda - Saadi
  Oshagh  Saadi
  Old Song  
     
     
     
  Esfahan Premable