• تور اروپای استاد ناظری به همراه گروه دستان (تهیه بلیت)
   استاد شهرام ناظری به همراه گروه دستان تور پاییزی در پنج شهر اروپایی خواهند داشت. این برنامه در شهرهای کلن، برلین، بروکسل، گوتبرگ و ا
  کنسرت استاد شهرام ناظری با گروه دستان در اروپا
  گروه دستان از اواخر نوامبر و اواسط دسامبر (دی ماه) تور کنسرت‌هایی را به همراه شهرام ناظری در اروپا برگزار می‌کند. 

  ایمیل :
  موبایل :
  آثار خبر و گزارش
  گفتگو و مقاله خانه دوستداران
   
  • آواز : شهرام ناظری آهنگساز و سرپرست گروه : جلیل عندلیبی تکنواز کمانچه: داود گنجه ای نوازندگان: كمانچه : داوود گنجه ای ني : جمشيد عندليبی سه تار : بهنام وادانی تار : مسعود سينكی بربت : محمد فيروزی تنبک : محمود فرهمند دف : فرشيد عندليبی سنتور : جليل عندليبی روی الف: به جهان خرم از آنم . بیات ترک - شعر : سعدی كيش مهر . شوشتری دل ميرود ز دستم . همایون - شعر : حافظ لقای دلدار . نوا - شعر : شيخ بهايی روی ب: تصنيف كاروان . نوا ـ شعر : سعدی آواز نوا - شعر : باباطاهر تصنيف بي تو سر نمی شود. افشاری تاریخ نشر: ۱۳۶۵
  عنوانزمانشاعرمتن ترانهپخش
  به جهان خرم از آنم سعدی
  کيش مهر علامه طباطبايی
  دل می‌رود ز دستم حافظ
  لقای دلدار رهی معيری - شيخ بهايی
  تصنيف کاروان سعدی
  آواز نوا باباطاهر
  تصنيف بی تو سر نمی شود مولوی
    Saadi
  The Faith of Love Tabatabaie
  My heart no longer brooks my hand  Hafez
    Rahi Moayyeri- Shiekh Bahaie
    Saadi
  Nava Vocal Baba Taher
  I cant be without you Rumi