• تور اروپای استاد ناظری به همراه گروه دستان (تهیه بلیت)
   استاد شهرام ناظری به همراه گروه دستان تور پاییزی در پنج شهر اروپایی خواهند داشت. این برنامه در شهرهای کلن، برلین، بروکسل، گوتبرگ و ا
  کنسرت استاد شهرام ناظری با گروه دستان در اروپا
  گروه دستان از اواخر نوامبر و اواسط دسامبر (دی ماه) تور کنسرت‌هایی را به همراه شهرام ناظری در اروپا برگزار می‌کند. 

  ایمیل :
  موبایل :
  آثار خبر و گزارش
  گفتگو و مقاله خانه دوستداران
   
  • آواز: شهرام ناظری نوازندگان بخش اول: شهرام غلامی: بربت شروین مهاجر: کمانچه آلتو مهرداد کریم خاوری: کوزه سینا سعیدی: تنبک پژمان ظاهری: سنتور نگار خارکن: کمانچه و کمانچه آلتو (در قطعه ریشه در خاک) نوازندگان بخش دوم: شهرام غلامی: بربت شروین مهاجر: کمانچه مهرداد کریم خاوری: دف و دایره و ضرب زورخانه آرش ذاکری: سنتور آلتو آذین ذاکری: تارباس محمدرضا ابراهیمی: نی پوریا محمدنژاد: تار سینا سعیدی: تنبک پژمان طاهری: سنتور * لوح شماره یک - شبهای پاییزی تنهایی شب از شب های پاییزی ست (شعر از مهدی اخوان ثالث) تصنیف گریه کن (شعر و آهنگ از عارف قزوینی. مقدمه و تنظیم از پژمان طاهری) کنسرتو تصنیف ریشه در خاک (شعر از فریدون مشیری) قطعه تصویری (آب حیات عشق) لوح شماره دو - امیرکبیر مقدمه (گروه) و درآمد (سنتور) تصنیف ای عاشقان (شعر از هوشنگ ابتهاج) کمانچه و سنتور چهار مضراب تکنوازی عود چهار مضراب تصنیف امیرکبیر (شعر از فریدون مشیری) قطعه تصویری واران واران ضبط زنده از کنسرت گرگان ۱۳۸۹ تاریخ نشر: ۱۳۹۰
  عنوانزمانشاعرمتن ترانهپخش
  تنهایی  
  شب از شبهای پاييزی ست مهدی اخوان ثالث
  تصنيف گريه کن عارف قزوينی
  کنسرتو  
  ريشه در خاک فريدون مشيری
  آب حيات عشق (قطعه تصويری قابل مشاهده در رايانه) مولوی
  مقدمه (گروه) درآمد (سنتور)  
  ای عاشقان هوشنگ ابتهاج (سايه)
  کمانچه و سنتور  
  تکنوازی عود  
  چهار مضراب  
  چهار مضراب  
  تصنيف اميرکبير فريدون مشيری
  واران واران (قطعه تصويري ‌قابل مشاهده در رايانه) شعر محلي کردي
  Loneliness  
    Mehdi Akhavan Sales
  Make a Cry Aref Ghazvini
  Concerto  
  Rooted in the Soil Fereydoon Moshiri
  Aqua Vitae of Love (Music Video) Rumi
     
  Oh Lovers H. A. (Sayeh)
  Kamancheh and Santour  
  Barbat Solo  
  Preamble  
  Preamble  
  Amir-Kabir Fereidun Moshiri
  Varan Varan (Music Video) Kurdish Poem