• تور اروپای استاد ناظری به همراه گروه دستان (تهیه بلیت)
   استاد شهرام ناظری به همراه گروه دستان تور پاییزی در پنج شهر اروپایی خواهند داشت. این برنامه در شهرهای کلن، برلین، بروکسل، گوتبرگ و ا
  کنسرت استاد شهرام ناظری با گروه دستان در اروپا
  گروه دستان از اواخر نوامبر و اواسط دسامبر (دی ماه) تور کنسرت‌هایی را به همراه شهرام ناظری در اروپا برگزار می‌کند. 

  ایمیل :
  موبایل :
  آثار خبر و گزارش
  گفتگو و مقاله خانه دوستداران
   
  • آواز: شهرام ناظری سرپرست گروه و آهنگساز: حسین علیزاده نوازندگان: حسین علیزاده : تار عبدالنقی افشار نیا : ني و سرنا سعید فرج پوری : کمانچه فرخ مظهری : تار علي اکبر شکارچی : کمانچه جمال سماواتی : رباب مهدی ستايشگر : سنتور محمد قوی حلم : دف و دهل حسن زرگاری : تنبک تمامی قطعه ها بجز نوروز و چهار مضراب ساخته حسين عليزاده است و قطعه سلام نيز از ساخته استاد حسن کسايی می باشد. آواز بر روی شعرهای حافظ - سعدی- ملک الشعرای بهار - رابعه قزادری - فردوسی - بابا طاهر ضبط شده از روی اجرای صحنه ای در شهر کلن آلمان - بهار ۱۹۹۰ تاریخ انتشار ۱۹۹۵ ناشر: شرکت worldnetwork روی الف: نوروز و موسیقی کرمانشاهی نوروز ( آواز بیات زند) تید بو هریر هریره مگيران مگيرا لرزان لرزان روی ب: دستگاه چهارگاه سلام تکنوازی کمانچه چهار مضراب گوشه نغمه ـ تار و کمانچه گروه نوازی و آواز دو نوازی تار گوشه پیش زنگوله تصنيف
  عنوانزمانشاعرمتن ترانهپخش
  سلام حافظ
  آواز با کمانچه ملک الشعرای بهار
  آواز با کمانچه و تار سعدی
  ساز و آواز رابعه قزداری (رابعه بلخی)
  تصنيف باباطاهر
  گوشه پيش زنگوله فردوسی
  نوروز  
  تيد بو  
  حه ريره حه ريره   
  مگيران مگيرا  
  لرزان لرزان  
  دو نوازی تار  
  چهار مضراب  
  Salutation Hafez
  Vocals & Kamancheh Bahar
  Vocals, Kamancheh and Tar Sadi
  Vocals & Instrument Rabea Ghozdari
  Tasnif Baba Taher
  Gushe pish Zanguleh Ferdowsi
  Nowruz  
  Teyd Bou  
  Harier Hariere  
  Magiran Magira  
  Larsan Larsan (Fluttering)  
  Tar Duet  
  Preamble