• تور اروپای استاد ناظری به همراه گروه دستان (تهیه بلیت)
   استاد شهرام ناظری به همراه گروه دستان تور پاییزی در پنج شهر اروپایی خواهند داشت. این برنامه در شهرهای کلن، برلین، بروکسل، گوتبرگ و ا
  کنسرت استاد شهرام ناظری با گروه دستان در اروپا
  گروه دستان از اواخر نوامبر و اواسط دسامبر (دی ماه) تور کنسرت‌هایی را به همراه شهرام ناظری در اروپا برگزار می‌کند. 

  ایمیل :
  موبایل :
  آثار خبر و گزارش
  گفتگو و مقاله خانه دوستداران
   
  • گروه شیدا و عارف آواز: شهرام ناظری - هنگامه اخوان آهنگسازان : محمدرضا لطفي ـ پرويز مشكاتيان همنوازان : جمشید عندلیبی: نی ناصر فرهنگ فر : تنبک اردشیر کامکار : کمانچه علی اکبر شکارچی : کمانچه فرخ مظهری : بم تار حمید متبسم : تار ارشد طهماسبی : تار محمد فیروزی : بربت پرویز مشکاتیان : سنتور روی الف : تصنیف مرا عاشق ـ شعر : مولوی خواننده : شهرام ناظری موسیقی : پرویز مشکاتیان ـ تکنوازان : پرویز مشکاتیان ـ علی اکبر شکارچی ـ شعر: هوشنگ ابتهاج روی ب : ای پدر ـ موسیقی : محمدرضا لطفی ـ شعر : جواد آ‌ذر ای برادر : موسیقی : محمدرضا لطفی ـ شعر : مجتبي کاشانی ای حریفان : موسیقی : محمدرضا لطفی ـ شعر : سنایی ای ایران : موسیقی : محمدرضا لطفی ـ شعر : جواد آذر
  عنوانزمانشاعرمتن ترانهپخش
  مرا عاشق مولوی
  ساز و آواز  ه.ا.سايه
  ای پدر  جواد آذر
  ای برادر  کاشانی
  ای ايران  جواد آذر
  ای حريفان  سنايی