• تور اروپای استاد ناظری به همراه گروه دستان (تهیه بلیت)
   استاد شهرام ناظری به همراه گروه دستان تور پاییزی در پنج شهر اروپایی خواهند داشت. این برنامه در شهرهای کلن، برلین، بروکسل، گوتبرگ و ا
  کنسرت استاد شهرام ناظری با گروه دستان در اروپا
  گروه دستان از اواخر نوامبر و اواسط دسامبر (دی ماه) تور کنسرت‌هایی را به همراه شهرام ناظری در اروپا برگزار می‌کند. 

  ایمیل :
  موبایل :
  آثار خبر و گزارش
  گفتگو و مقاله خانه دوستداران
   
  • گروه شیدا سرپرست گروه: حسین علیزاده بیژن کامکار محمد فیروزی اکبر شکارچی ارزنگ کامکار حسین عمومی پشنگ کامکار عبدالنقی افشارنیا مجید درخشانی هادی منتظری زیدالله طلوعی محمد رضا لطفی جمشید عندلیبی سواران دشت امید ـ ماهور ـ موسیقی :حسين عليزاده ـ حصار ـ چهارگاه ـ موسیقی : حسين عليزاده ـ تکخوان بيژن کامکارـ شعر :ه.ا.سايه ـ ای ایران ـ موسیقی :محمدرضا لطفي ـ شعر : جواد آذر- خواننده : شهرام ناظری ـ ژاله خون شد ـ موسیقی: حسین علیزاده ـ شعر : سیاوش کسرایی ـ تیغ باید خون فشاند ـ بیات اصفهان ـ موسیقی :محمد رضا لطفی - شعر : ابوالقاسم لاهوتی ـ اتحاد ـ موسیقی: حسین علیزاده ـ شعر : حميد حمزه ـ شهید ـ موسیقی: حسین علیزاده ـ شعر : امير برغشي ـ آزادی ـ ماهور ـ موسیقی: محمد رضا لطفی ـ شعر : فرخی يزدي
  عنوانزمانشاعرمتن ترانهپخش
  حصار  ه.ا.سايه
  ای ايران  جواد آذر
  ژاله خون شد (گروه کر) سياوش کسرايی
  اتحاد ( گروه کر) حميد حمزه
  آزادی  فرخی یزدی
  شهيد  امير برغشی
  تيغ بايد خون فشاند (گروه کر) ابوالقاسم لاهوتی
    H.A. Sayeh