• تور اروپای استاد ناظری به همراه گروه دستان (تهیه بلیت)
   استاد شهرام ناظری به همراه گروه دستان تور پاییزی در پنج شهر اروپایی خواهند داشت. این برنامه در شهرهای کلن، برلین، بروکسل، گوتبرگ و ا
  کنسرت استاد شهرام ناظری با گروه دستان در اروپا
  گروه دستان از اواخر نوامبر و اواسط دسامبر (دی ماه) تور کنسرت‌هایی را به همراه شهرام ناظری در اروپا برگزار می‌کند. 

  ایمیل :
  موبایل :
  آثار خبر و گزارش
  گفتگو و مقاله خانه دوستداران
   
  • آواز : شهرام ناظری گروه کامکارها مدیر گروه و سرپرست : هوشنگ کامکار نوازندگان: بیژن کامکار : رباب ـ دف پشنگ کامکار : سنتور قشنگ کامکار : سه تار ارژنگ کامکار : تنبک ارسلان کامکار : بربت اردشیر کامکار : کمانچه اردوان کامکار : سنتور امید لطفی : تار روی اول : بوتورای (چرا قهری) واران وارانه (باران باران) په روانه په روانه روی دوم : که ژاوه (کجاوه) گول وه نه وشه (گل بنفشه) وه له من یا خی (ای از من گریزان) کی ژی کردستان (دختر کردستان) کابوکی (عروس) کلیه اشعار و آهنگها محلی می باشد. تنظیم قطعات از ارسلان ـ اردشیر و اردوان کامکار
  عنوانزمانشاعرمتن ترانهپخش
  بوتورای (چرا قهری)  
  واران وارانه ( باران باران )  
  په روانه (پروانه )  
  که ژاوه (کجاوه )  
  گول وه نه وشه (گل بنفشه )  
  وه له من یا خی (ای از من گریزان)  
  کی ژی کردستان (دختر کردستان)  
  کابوکی (عروس)