• تور اروپای استاد ناظری به همراه گروه دستان (تهیه بلیت)
   استاد شهرام ناظری به همراه گروه دستان تور پاییزی در پنج شهر اروپایی خواهند داشت. این برنامه در شهرهای کلن، برلین، بروکسل، گوتبرگ و ا
  کنسرت استاد شهرام ناظری با گروه دستان در اروپا
  گروه دستان از اواخر نوامبر و اواسط دسامبر (دی ماه) تور کنسرت‌هایی را به همراه شهرام ناظری در اروپا برگزار می‌کند. 

  ایمیل :
  موبایل :
  آثار خبر و گزارش
  گفتگو و مقاله خانه دوستداران
   
  • آواز : شهرام ناظری آهنگساز و نوازنده تنبور : علیرضا فیض بشی پور دف و دهل : حافظ ناظری (شاهنامه کردی) روی اول : خور و آوا ( غروب ) ۰ آوای رفتن خورشید مقام مجنونی ۰ مویه بر مرگ لیلی چای بیژن (چاه بیژن) ۰ تمثیلی بر دیدن بیژن خود را در چاه ارژنگ و رهاییش سحرگاه به دست رستم روی دوم : روسم (رستم) ۰ رستم خواهی و طلب یاری مقام جلوشاهی مقام مجنونی ۰ فغان مجنون پژار (غمباز) در هجران یار ( با استفاده از روایت استاد طاهر یارویسی) شور درد ( آی یازیزیم) ـ آهنگ از شهرام ناظری اشعار برگزیده از شاهنامه کردی و گفتار شعرای کرد. شعر آهنگ خور آوا را درویش ذوالفقار بیش از یک قرن پیش سروده است.
  عنوانزمانشاعرمتن ترانهپخش
  خور و آوا ( غروب ) درويش ذوالفقار
  مقام مجنونی  
  چای بیژن (چاه بیژن)  
  روسم (رستم)  
  مقام جلو شاهی  
  مقام مجنونی لنگ  
  شور درد ( آی یازیزم)  
  Khour Ava  Darvish Zolfaghar
  Magham-E Madjnouni  Kurdish Lyrics
  Chay Bijan   
  Rousam  
  Magham-E-Jeloshahi  Kurdish Lyrics
  Magham-E-Madjnouni-E-Lang  Kurdish Lyrics
  Ay Azizam  Kurdish Lyrics