• تور اروپای استاد ناظری به همراه گروه دستان (تهیه بلیت)
   استاد شهرام ناظری به همراه گروه دستان تور پاییزی در پنج شهر اروپایی خواهند داشت. این برنامه در شهرهای کلن، برلین، بروکسل، گوتبرگ و ا
  کنسرت استاد شهرام ناظری با گروه دستان در اروپا
  گروه دستان از اواخر نوامبر و اواسط دسامبر (دی ماه) تور کنسرت‌هایی را به همراه شهرام ناظری در اروپا برگزار می‌کند. 

  ایمیل :
  موبایل :
  آثار خبر و گزارش
  گفتگو و مقاله خانه دوستداران
   
  • آواز : شهرام ناظری سرپرست گروه : کیخسرو پورناظری تکنواز تنبور : سید خلیل عالی نژاد گروه تنبور شمس : سید خلیل عالی نژاد : تنبور گل نظر عزیزی : تنبور علی اکبر مرادی: تنبور سیاوش نورپور : تنبور سید فرامرز رعنایی : تنبور عبدالرضا رهنما : تنبور کیخسرو پور ناظری : تنبور فرشید عندلیبی: دف روی الف : خلوت خاص ـ شعر از نور علیشاه اصفهانی ـ ساخته کیخسرو پورناظری یارب شو زنده داران : آهنگ از دروايش قادری (اخذ شده از سلسله نادریه به روایت سیاوش نورپور) ـ شعر سید صالح مردان خدا : شعر از فروغی بسطامی ـ روایت کیخسرو پورناظری ـ (ملودی بيت اول سياوش نورپور ) تجلی طور (همسران) : شعر سید صالح ـ آهنگ قديمی (روایت سید خلیل عالی نژاد) روی ب : در کوی عشق ـ آواز همراه با تنبور - شهرام ناظری ـ خلیل عالی نژاد ـ شعر از مولوی باید که جمله جان شوی ـ شعر از مولوی ـ ساخته کیخسرو پورناظری
  عنوانزمانشاعرمتن ترانهپخش
  خلوت خاص (دلبر) نور علیشاه اصفهانی - حافظ
  يا رب شو زنده داران سيد صالح
  مردان خدا فروغی بسطامی
  در کوی عشق  مولوی
  بايد که جمله جان شوی مولوی - مولوی
  تجلی طور (همسران) سيد صالح
  Voice of Endearment  Nour Ali Shah - Hafez
  Supplication   
  Surrender  Foroughi Bastami
  In the Court of Love  Rumi
  Spiral of Abandon  Rumi
  Revelation  Seyed Saleh