• تور اروپای استاد ناظری به همراه گروه دستان (تهیه بلیت)
   استاد شهرام ناظری به همراه گروه دستان تور پاییزی در پنج شهر اروپایی خواهند داشت. این برنامه در شهرهای کلن، برلین، بروکسل، گوتبرگ و ا
  کنسرت استاد شهرام ناظری با گروه دستان در اروپا
  گروه دستان از اواخر نوامبر و اواسط دسامبر (دی ماه) تور کنسرت‌هایی را به همراه شهرام ناظری در اروپا برگزار می‌کند. 

  ایمیل :
  موبایل :
  آثار خبر و گزارش
  گفتگو و مقاله خانه دوستداران
   
  • آواز : شهرام ناظری سرپرست گروه : فرامرز پایور سنتور : فرامرز پایور تار : جلیل شهناز کمانچه : علی اصغر بهاری تبنک : محمد اسماعیلی نی : محمد موسوی آواز ابو عطا - اجرای صحنه روی الف: پیش درآمد ساخته فرامرز پایور در آمد ـ تار و آواز ـ زبان خامه ندارد - شعر : حافظ چهار مضراب - تار و تنبک گوشه رام کلی - کمانچه و آواز ـ بلاي عشق تو شعر از سعدی تصنیف دل هوس سبزه و صحرا ندارد ـ شعر و آّهنگ از عارف قزوینی گوشه گبری - آواز و نی روی ب: تصنیف حجاز ساخته فرامرز پایور با من صنما ـ شعر از مولوی گوشه حجاز - سنتور و آواز چهار مضراب حجاز - سنتور و تنبک آواز و نی - شعر محلی مثنوی ـ خسرو شیرین سیخی مثنوی ـ شعر از مولوی تصنیف تمنای وصال ساخته فرامرز پایور ـ شعر از : خیالی بخارایی مقدمه تصنيف ساخته استاد ابوالحسن صبا اجرا : گروه اساتيد موسيقي ايران پاييز ۱۳۶۸
  عنوانزمانشاعرمتن ترانهپخش
  در آمد - تار و آواز  حافظ
  کمانچه و آواز - گوشه رام کلی  سعدی
  تصنيف . دل هوس سبزه و صحرا ندارد عارف قزويني
  آواز و نی - گوشه گبری   
  تصنيف حجاز . با من صنما  مولوی ـ مولوی - مولوی
  سنتور و آواز  ؟- خيام
  آواز و نی - محلی   
  مثنوی  مولوی
  تصنيف تمنای وصال خیالی بخارایی
  پيش درآمد   
  چهار مضراب - تار و تنبک   
  چهار مضراب حجاز   
  Vocal with Tar Hafez
  Vocal with Kamancheh Saadi
    Aref Ghazvini
  Vocal with Ney  
     
  Vocal with santoor Khayyam
  Vocal with Ney  
  Masnavi Rumi
    Bokharaie
     
  Preamble  
  Premable