• تور اروپای استاد ناظری به همراه گروه دستان (تهیه بلیت)
   استاد شهرام ناظری به همراه گروه دستان تور پاییزی در پنج شهر اروپایی خواهند داشت. این برنامه در شهرهای کلن، برلین، بروکسل، گوتبرگ و ا
  کنسرت استاد شهرام ناظری با گروه دستان در اروپا
  گروه دستان از اواخر نوامبر و اواسط دسامبر (دی ماه) تور کنسرت‌هایی را به همراه شهرام ناظری در اروپا برگزار می‌کند. 

  ایمیل :
  موبایل :
  آثار خبر و گزارش
  گفتگو و مقاله خانه دوستداران
   
  • آواز : شهرام ناظری گروه دستان : حسین بهروزی نیا : بربت پژمان حدادی : تنبک - دف حمید متبسم : تار اردشیر کامکار : کمانچه راست پنجگاه پیش در آمد ساخته حمید متبسم تکنوازی تار و بربت آواز به همراهی کمانچه ـ درآمد . پروانه .سه گاه . فرود ـ شعر از مولوي تصنیف ۰ مستی سلامت می کند ـ ساخته حمید متبسم ـ شعر از مولوی تکنوازی بربت آواز به همراهی بربت ـ برداشتی از درآمد و داد ـ شعر از مولوی چهار مضراب ساخته حمید متبسم تکنوازی کمانچه آواز به همراهی کمانچه و تار ـ عشاق ـ اصفهانک ـ عراق ـ حزینی و فرود ـ اشعار از خاقاني و شهید بلخی تصنیف کشتی شکستگان ـ شعر از حافظ ـ بر اساس گوشه راک هندی روایتی به روایت استاد حسن کسایی ـ ساخته شهرام ناظری ـ تنظیم از حمید متبسم در این اثر برخورد نوازنده با ساختار موسیقی و تک نوازی و برداشت های جدید خواننده از لحن آوازی و نوع فرم و حرکت تحریرها به گونه ای است که در آثار گذشته کمتر سابقه داشته است.بر همین اساس نام اثر را ساز نو آواز نو نهادیم و این قدم کوچکی است در به وجود آوردن مسیرهای تازه در گستره موسیقی ملی . گروه دستان / شهرام ناظری
  عنوانزمانشاعرمتن ترانهپخش
  آواز با کمانچه مولوی
  تصنيف . مستی سلامت می کند مولوی
  آواز با بربت مولوی
  آواز با کمانچه  شهید بلخی
  آواز با تار و بربت خاقانی
  تصنيف کشتی شکستگان حافظ - حافظ
  پيش درآمد  
  تکنوازی تار و بربت  
  چهار مضراب  
  Vocals & Kamancheh Rumi
  Drunkard Hails You Rumi
  Vocals & Barbat Rumi
  Vocals & Kamancheh Shahid Balkhi
  Vocals , Tar & Barbat Khaghani
  Losing My Heart Hafez-Hafez
  Overture   
  Tar Solo and Barbat Solo  
  Preamble