• تور اروپای استاد ناظری به همراه گروه دستان (تهیه بلیت)
   استاد شهرام ناظری به همراه گروه دستان تور پاییزی در پنج شهر اروپایی خواهند داشت. این برنامه در شهرهای کلن، برلین، بروکسل، گوتبرگ و ا
  کنسرت استاد شهرام ناظری با گروه دستان در اروپا
  گروه دستان از اواخر نوامبر و اواسط دسامبر (دی ماه) تور کنسرت‌هایی را به همراه شهرام ناظری در اروپا برگزار می‌کند. 

  ایمیل :
  موبایل :
  آثار خبر و گزارش
  گفتگو و مقاله خانه دوستداران
   
  • آواز :شهرام ناظری سرپرست گروه : جلال ذوالفنون سه تار : جلال ذوالفنون سه تار : رضا قاسمی سه تار : محمد حسن مهدیان سه تار : کاوه دلیر آذر سه تار : امیر هوشنگ اردلان دف : بیژن کامکار *به یاد هشتصدمین سال تولد مولوی* بیات ترک (بیات زند ) روي اول : مقدمه (چاووشی) ـ شعر از عطار نيشابوری پيش درآمد و تصنيف (درس سحر) ـ ساخته جلال ذوالفنون شعر از حافظ آواز(مثنوی) ـ همنواز آواز: جلال ذوالفنون ـ شعر از مولوی تصنيف (اندک اندک) ـ ساخته شهرام ناظری ـ شعر از مولوی چهار مضراب قديمی بيات ترک (روايت استاد سعيد هرمزی) تک نواز: رضا قاسمی روی دوم : آواز (دل من راي تو دارد) ـ همنواز : جلال ذوالفنون ـ شعر از مولوی تصنيف (الا يا ايها الساقی) ـ ساخته : رضا قاسمی ـ شعر : مولوی ـ حافظ قطعه ضربی ـ ساخته : رضا قاسمی
  عنوانزمانشاعرمتن ترانهپخش
  مقدمه چاوشی عطار
  درس سحر حافظ
  آواز (مثنوی) مولوی
  تصنيف اندک اندک مولوی
  آواز (دل من رای تو دارد) مولوی
  تصنيف (الا يا ايها الساقی) مولوی - حافظ
  قطعه ضربی مولوی
  چهارمضراب  
  Chavooshi Introduction Attar
  Morning Lesson Hafez
  Vocals (Masnavi) Rumi
  One by One Rumi
  Vocals Rumi
  Ala ya ayyuha Saki  Rumi-Hafez
  How could I know Rumi
  Preamble