• تور اروپای استاد ناظری به همراه گروه دستان (تهیه بلیت)
   استاد شهرام ناظری به همراه گروه دستان تور پاییزی در پنج شهر اروپایی خواهند داشت. این برنامه در شهرهای کلن، برلین، بروکسل، گوتبرگ و ا
  کنسرت استاد شهرام ناظری با گروه دستان در اروپا
  گروه دستان از اواخر نوامبر و اواسط دسامبر (دی ماه) تور کنسرت‌هایی را به همراه شهرام ناظری در اروپا برگزار می‌کند. 

  ایمیل :
  موبایل :
  آثار خبر و گزارش
  گفتگو و مقاله خانه دوستداران
   
  • آواز: شهرام ناظری سرپرست گروه: استاد فرامرز پایور گروه اساتید موسیقی ايران شاعر : مولوي ، حافظ ، عارف قزويني نوازندگان: استاد حسن ناهيد: نی حسين فرهادپور: قیچک ـ ویلن آلتو مهرداد دلنوازی: تار سعيد ثابت: سنتور محمد دلنوازی: بربت سيامک ریوفی جمالی: ویلن آلتو سیامک بنایی: تنبک قطعات تکنوازی و همراهی آواز: استاد اصغر بهاری: کمانچه استاد فرامرز پایور: سنتور استاد هوشنگ ظریف: تار استاد محمد اسماعیلی: تنبک روي الف مقدمه شور با ارکستر آواز مثنوی با كمانچه ـ به یاد شادروان استاد اصغربهاری شعر از مولوی تصنيف ای امان ـ آهنگ و شعر از عارف قزوینی ادامه آواز مثنوی با کمانچه تصنيف پيغام سروش ـ تصنیف قدیمی همخوانی کر ـ با همکاری زهره بیات ـ پروین جاودان شعر از حافظ روی ب درآمد شور با تار مقدمه ارکستری پژواک قطعه پژواک با همراهی سنتور و تنبک درآمد شور ـ تار آواز شعر از حافظ قطعه ارکستری شهناز ـ همراه با آواز دو مضراب سنتور با همنوازی تنبک آواز شهناز قرچه رضوی همراه با تار شعر از حافظ قطعه ارکستری رضوی آواز رضوی و فرود ساخته و تنظیم استاد فرامرز پایور تاریخ ضبط: ۱۳۶۸ تاريخ نشر : ١٣٨١
  عنوانزمانشاعرمتن ترانهپخش
  آواز مثنوی با کمانچه مولوی
  تصنيف ای امان عارف قزوينی
  تصنيف پيغام سروش حافظ
  آواز رضوی و فرود حافظ
  آواز شهناز قرچه رضوی همراه با تار حافظ
  ادامه آواز مثنوی با کمانچه  مولوی
  درآمد شور با تار  
  مقدمه شور با ارکستر  
  مقدمه ارکستری پژواک  
  قطعه پژواک با همراهی سنتور و تنبک  
  درآمد شور/ آواز با تار حافظ
  قطعه ارکستری شهناز همراه با آواز  
  دو مضراب سنتور با همنوازی تنبک  
  قطعه ارکستری رضوی  
  Masnavi Vocals & Kamancheh Rumi
  O Aman  Aref Ghazvini
  Angel-Borne Hafez
  Razavi Vocals Hafez
  Shahnaz Vocals & Tar Hafez
  Mathnavi Vocal and Kamancheh (continue) Rumi
     
  Overture   
  Orchestral Overture  
  Pajvak, Santoor & Tonbak  
  Voclas & Tar Hafez
  Vocals & Shahnaz Orchestral   
  Duet of Santoor & Tonbak  
  Razavi Orchestral