• تور اروپای استاد ناظری به همراه گروه دستان (تهیه بلیت)
   استاد شهرام ناظری به همراه گروه دستان تور پاییزی در پنج شهر اروپایی خواهند داشت. این برنامه در شهرهای کلن، برلین، بروکسل، گوتبرگ و ا
  کنسرت استاد شهرام ناظری با گروه دستان در اروپا
  گروه دستان از اواخر نوامبر و اواسط دسامبر (دی ماه) تور کنسرت‌هایی را به همراه شهرام ناظری در اروپا برگزار می‌کند. 

  ایمیل :
  موبایل :
  آثار خبر و گزارش
  گفتگو و مقاله خانه دوستداران
   
  • آواز: شهرام ناظری آهنگساز و سرپرست اجرا: مهدی آذر سینا داريوش پيرنياکان: تار (تکنواز تار به همراه آواز سه گاه) مسعود شناسا: سنتور محمد اخوان: تنبک محمد فيروزی: بربت جمشيد عندليبی: نی حسن زرگانی: بم تار مهدی آذرسينا: کمانچه (تکنواز کمانچه به همراه آواز اصفهان) روی الف : بيات اصفهان مقدمه بیات اصفهان آواز اصفهان تصنيف سخن تازه ادامه آواز تصنيف شرح جان روی ب : سه گاه مقدمه سه گاه چهار مضراب نغمه آواز سه گاه تصنيف قرار غم اجرا و ضبط سال ۱۳۶۷
  عنوانزمانشاعرمتن ترانهپخش
  ساز و آواز مولوی - مولوی - مولوی
  تصنيف شرح جان  مولوی
  سخن تازه مولوی
  ساز و آواز  حافظ
  قرار غم  مولوی
  ساز و آواز مولوی
  Vocal and Instrument Rumi-Rumi-Rumi
  Soul Story Rumi
  New Speech Rumi
  Vocal and Instrument Hafez
    Rumi
  Vocal and Instrument Rumi