• تور اروپای استاد ناظری به همراه گروه دستان (تهیه بلیت)
   استاد شهرام ناظری به همراه گروه دستان تور پاییزی در پنج شهر اروپایی خواهند داشت. این برنامه در شهرهای کلن، برلین، بروکسل، گوتبرگ و ا
  کنسرت استاد شهرام ناظری با گروه دستان در اروپا
  گروه دستان از اواخر نوامبر و اواسط دسامبر (دی ماه) تور کنسرت‌هایی را به همراه شهرام ناظری در اروپا برگزار می‌کند. 

  ایمیل :
  موبایل :
  آثار خبر و گزارش
  گفتگو و مقاله خانه دوستداران
   
  • آواز: شهرام ناظری گروه شیدا و عارف آهنگساز و سرپرست گروه : حسین علیزاده اشعار : مولوی ـ نظامی ـ حافظ نوازندگان : تار و سه تار: حسين عليزاده دف و رباب : بيژن كامكار سنتور : پشنگ كامكار ني : عبدالنقی افشارنيا تنبک : ارژنگ كامكار تار و بم تار : ارشد طهماسبی تار و بم تار : زیدالله طلوعی تار و بم تار : فرخ مظهری تار و بم تار : جمال سماواتی کمانچه : علی اکبر شکارچی کمانچه و قیچک : اردشیر کامکار کمانچه : سعید فرج پوری بربت: محمد فیروزی روي الف ـ آواز بيات ترک - تکنواز حسین علیزاده چهار مضراب درآمد قطعه شوريده: اجرای گروهی ـ همراه با آواز (درآمد ـ فیلی ـ شکسته ـ فرود) ـ غزل دگر باره بشوریدم ـ شعر : مولوی مثنوی : ساز و آواز ـ غزل مرده بدم زنده شدم ـ شعر : مولوی مجنون (بر اساس گوشه شهابی) ـ غزل مرا گویی که چونی ـ شعر : نظامی تصنيف صبوح ـ غزل بیایید بیایید ـ شعر : مولوی روی ب ـ دستگاه شور ـ تکنوازان: حسین علیزاده ـ ارشد تهماسبی ـ اردشیر کامکار خزان ساز و آواز : غزل درد عشقی كشيده ام ـ شعر : حافظ شور انگيز: دونوازی تار تصنيف بیا ساقی تاريخ اجرا: ۱۳۶۷ تاريخ نشر : ١٣۶٨
  عنوانزمانشاعرمتن ترانهپخش
  شوريده مولوی
  مثنوی -ساز و آواز  مولوی
  مجنون نظامي
  صبوح مولوی - مولوی
  ساز و آواز حافظ
  تصنيف بيا ساقی مولوی ـ مولوی
  چهار مضراب   
  درآمد   
  خزان   
  شورانگيز - دو نوازی تار   
  Rebellious Rumi
  I was dead Rumi
  Maniac  Nezami
    Rumi -Rumi
  Ask me not how Hafez
    Rumi-Rumi
  Premable  
     
  Fall  
  Joy Giver