• تور اروپای استاد ناظری به همراه گروه دستان (تهیه بلیت)
   استاد شهرام ناظری به همراه گروه دستان تور پاییزی در پنج شهر اروپایی خواهند داشت. این برنامه در شهرهای کلن، برلین، بروکسل، گوتبرگ و ا
  کنسرت استاد شهرام ناظری با گروه دستان در اروپا
  گروه دستان از اواخر نوامبر و اواسط دسامبر (دی ماه) تور کنسرت‌هایی را به همراه شهرام ناظری در اروپا برگزار می‌کند. 

  ایمیل :
  موبایل :
  آثار خبر و گزارش
  گفتگو و مقاله خانه دوستداران
   
  • آواز : شهرام ناظری سرپرست گروه : جلال ذوالفنون همنوازی سه تار همنوازان : جلال ذوالفنون : سه تار کیخسرو پورناظری : سه تار سهیل ذوالفنون : سه تار حسین یارا : سه تار جواد ایمانی : سه تار بیژن زنگنه : سه تار بیژن کامکار : دف سپیده ( آواز در گوشه حجاز ) همنواز آواز : جلال ذوالفنون شعر : خیام آتشی در نیستان ( مقدمه ي تصنیف ) ساخته شهرام ناظری ـ شعر از مجذوب علیشاه یار مرا ... (قطعه ضربی حجاز ) ساخته جلال ذوالفنون ـ تنظیم آواز : شهرام ناظری ـ شعر : مولوی قطعه ضربی (برمبنای ملودی محلی مازندرانی) ـ ساخته جلال ذوالفنون آن کیست...(بداهه نوازی برمبنای ملودی محلی مازندرانی و بداهه خوانی) ـ همنواز آواز : جلال ذوالفنون ـ شعر : حافظ ارغوان : (تصنیف )ـ ساخته شهرام ناظری ـ شعر : حافظ
  عنوانزمانشاعرمتن ترانهپخش
  سپیده خيام
  آتش در نیستان مجذوب عليشاه
  یار مرا مولوی
  ارغوان حافظ
  آن کيست ... حافظ
  قطعه ضربی  
  Sepideh  Khayam
  Fire in the sugarcane Fields  Majzoob Alishah
  Lover me Rumi
  Cercis Hafez
  Who is that one  Hafez